Bugün Avrupa’da Türk kelimesinin belleklere çağrıştırdığı ilk kelime “Döner”


  • Kayıt: 05.04.2020 01:26:00 Güncelleme: 05.04.2020 01:26:00

Bugün Avrupa’da Türk kelimesinin belleklere çağrıştırdığı ilk kelime “Döner”

 

Avrupa literatürüne girmiş Türklerle ilgili bir çok atasözü var. Bu atasözlerinin tamamına yakını tarih içinde oluşmuş Türk korkusu üzerine.

 

Bizdeki “yandım anam” deyimine özdeş İtalyanların korkularını dile getirdikleri “Mamma Turci” yani anneciğim Türkler (geliyor) manasındaki deyimleridir. Hemen her Bati lisanında Türklerle ilgili güce, kuvvete vurdu kirdi ya dayalı bir atasözü var. Bunlardan en meşhur olanı ise “Türk gibi güçlü” klişesidir. Türklerin güce ve cesarete dayalı imajı sadece atasözlerinde sınırlanmamış. Hala piyasada satılan çok meşhur bir Almanca dilbilgisi kitabında yan cümlecikleri islerken milletlerin özelliklerinden yararlanılmış bir alıştırma var. İspanyollar dansı sever, Yunanlılar tüccardır, Türkler cesurdur.

 

Bugün Avrupa’da Türk kelimesinin belleklere çağrıştırdığı ilk kelime “Döner”. Kökeni binlerce yıla dayanan Greko-Latin kültürüne 21. yüzyılda verebildiğimiz yegane değerinin başında dönerin geldiğini itiraf etmek zorundayız. Tarih içinde batı uygarlıklarına bir çok katkıda bulunmuş olabiliriz.

Eflatunlarla, Ali Kuşcularla, Mimar Sinanla, Farabilerle ve ibn-i Sinalarla övünme vakti değildir. Onlar dönemlerinin dâhileriydiler. Bugün batı bizim romanlarımızı okumuyor, bizim musikimizi dinlemiyor, laboratuvarlarında bizim alimlerimizin isimleri ile anılan terimleri kullanmıyor ve sadece bizim dönerimizi yiyorsa yakın gelecekte yazılacak dilbilgisi kitaplarında Türkler çok iyi döner yapar cümlesi ile karşılaşabiliriz.

 

Türk kökenli AB ülkesi vatandaşlarının sayısının 2019 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin civarında olduğu belirtiliyor. Yapılan araştırmalarda, ‘’Avrupalı Türklerin’’, içinde yaşadıkları ülkelerin vatandaşlığına yoğun ilgi gösterdikleri, 2019 yılı sonu itibarıyla AB ülkelerinde yaşayan 4 milyonu aşkın Türk kökenliden 2 milyon civarında AB vatandaşı olduğu belirtiliyor. Hollanda ve İsveç’teki Türk kökenlilerin yüzde 60 tan fazlası vatandaşlığa geçerken, Almanya’da yaşayan Türklerin yüzde 30’u civarında Alman vatandaşı.

 

Avrupa’da yaşayan Türklerin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin gayrisafi yurtiçi hasılalarına (GSYİH) yaptığı katkının 2019 yılında 200 milyar Euro’yu geçtiği belirtilmekte. Avrupa’da Türk kökenli nüfus 4 milyonu aştığı belirtilmekte. Avrupa’da yaşayan Türklerin ekonomik gücünün yanı sıra politik güç olmaya da başladı.

 

 

Avrupa ülkelerinde 1,5 milyon  civarında Türk hanesi bulunurken, bunların 200 bini aşkını Türklere ait. Türklerin tüketime katkısı 7 milyar Euro civarında , yıllık ortalama net gelirleri ise 2 bin 80 Euro.  Avrupa’da yaşayan Türkler yıllık 30 milyar Euroyu aşkın  harcama yaparken, 150 bini aşkın Türk kendi işini kurmuş. Türk girişimciler 600 bin kişi civarında istihdam sağlarken, bunların çoğu AB üyesi ülkelerin vatandaşları.