Hollanda Türk Kent Konseyleri !...


  • Kayıt: 15.11.2021 15:31:00 Güncelleme: 15.11.2021 15:31:00

Hollanda Türk Kent Konseyleri !...

Nejat Sucu

( Turks – Nederlands Stedelijke Adviesraden / Overlegorganen )

Hollanda şehirlerinde yaşayan Türkiye’den Hollanda’ya göç etmiş sosyal duyarlı vatandaşların katılımının gerçekleştiği ve bir araya gelerek Hollanda’da yaşamak ile ilgili her Türk, olanak ve olanaksızlıkları gündeme getirerek konuşan ve stratejik ortaklarla çözüm arayan şehirsel tavsiye kurumları.

Gerekirse kendi araştırma, yürütme ve proje ekiplerini oluşturan söz sahibi olan yeniden Post - Modern Neo – Liberal Hollanda’da kaliteli bir yaşam için Türk’leri ve gerekirse tüm şehri, 12 Eyaleti ve 352 Hollanda belediyesini temsil edecek Türk Sivil Toplum Örgütleri.

Yerel yönetimlerin politikalarının hazırlık, karar ve yürütmeye aktif bir şekilde katılan bir kurumsal kimlik.

Neden böyle bir girişime ihtiyaç duyuldu ?

Var olan vakıflar, dernekler, federasyonlar kurum ve kuruluşlar her ne kadar bütün Hollanda Türk – Müslüman toplumunu temsil ettiklerini düşünseler de aslında değişin hızlı Post Kapitalist – Neo - Liberal Hollanda toplumunda özel ve tüzel görevlerini yeterli derecede yerine getirememekteler.

Uzmanlardan oluşacak çalışma ve temsili hakimiyeti.

Var olan sorunları gündeme getirecek, araştıracak ve belediyeler gibi stratejik ortaklarla birlikte çözüm yolları aramak için Ekmek ve Su gibi gerekli bağımsız tavsiye kurumları.

Toplumdaki kaliteli yaşamın önünü kesen sorunlar nelerdir?

  • Hollanda yaşamına entegre olmuş çocuk ve gençlik eğitimi,
  • Gençlikte var olan kimlik krizi, eğitimde drop out, madde ve alkol bağımlığı, radikalleşme ve yalnızlıkla mücadele ve çözümler.
  • İs, işveren ve istihdam çalışmalarında pioner ve örnek rollerin desteklenmesi,
  • Yaşlılık, yalnızlık, fakirlik ve sağlık sorunları ile ilgili uyarıcı ve bilgilendirici çalışmalar.
  • Değişen Hollanda toplumsal yaşamda kadın ve anne olmak.
  • Fakir ve kısıtlı olan kültürel, sanat, edebiyat alanlarında yeni yeteneklerin desteklenmesi,
  • Beşik’ ten Mezat'a kadar ( Van de wieg tot de graf ) inanç temelinde yaşamları destekleme
  • Mutlu bir yaşam, başarılı bir gelecek gibi soyut ( abstract ) konularda konuşma grupları,
  • İş pazarında ve eğitimde ayrımcılık, ırkçılık ve ötekileştirme ile mücadele,

10. Türkiye’de bir Kardeş belediye ile (partnerstad ) ortak çalışma.

Zaman içerisinde var olan gelişmeleri takip etmek ve var olan toplumsal renkli cevaplar aramak gerekli. Bu arada organizeli kurumsal çalışma kurumsal göçmenlikten yerleşik Hollanda yaşamına geçiş sürecini hızlandıracaktır.

Değerli düşüncelerinizi bekler sevgilerimi sunarım.