Borç Yiğidin Kamçısıdır!


  • Kayıt: 18.11.2021 13:08:24 Güncelleme: 18.11.2021 13:08:24

Borç Yiğidin Kamçısıdır!

Nejat SUCU

Korona pandemi buhranı ile ülkeler, ve o ülke vatandaşları, topyekün bir tüketim gırbadından borç içerisinde döne döne  sağlığını kaybetmekle karşı karşıya kaldı.

Borçlanmayı ve borca teşvik eden Post Modern Neo – Lieberalist ekonomilerde büyüme, üretim ve tüketim, kazanılmayan  para, borçla  gün gelecek o Kapitalist değirmen artık dönmeyecek.

Hatırlarım doğum yerim olan Göre Kasabası’nda Ark’larda yüzdüğümüz veya çimdiğimiz günlerde, Göre Kasabası’nın  akan Çayı  5 tane Su Değirmenine yeterli geliyor ve  Su Değimenleri Derinkuyu İlcesi’ne ( 30 km ) kadar köylünün Un ögütme hizmeti sunuyordu.

Kapitalist sistemdeki Para ve Su:

Evet Kapitalist sistem var olan Artı değeri, kapitalı ve parayı pazarlaayarak, yatırım yaratarak ve paranın pazarını organize ederek var olan “Yaşam  Değırmenlerimizi “ döndürmeye  devam ediyor.

Seçeneksizlik ve kararsızlık (Dilemma )

Dilemma aslında iki seçimin arasında kalmak demektir. Evet Kapitalist sisteme, faize, sömürüye, ahlaksız Batı Avrupa, Hollanda ve Amerika gibi Kapitalist ülkere karşı olanlar bile, Köken dinci, Sosyalist ve Kömünist geçinenlerin ilk seçtikleri ve yerleştikleri ülke Batı Avrupa ve Amerika olmuştur geçen yüzyılda.

Buna söylenecek en güzel söz;  “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu “demek olur.

Toplumsal sorumluluk ve bireyesel mutluluk

Insan toplumun bir parçası, toplumsal sorumluluk ve toplumsal hareket etme içgüdüsüne sahip olduğu kadar, yazılmamıs gelenek ve göreneklerede uymak zorundadır Şark kültürlerinde.

Batı Avrupa’da bireysel özgürlük’

Batının sunduğu bireysel özgürlük, refah ve bireysel mutluluğu tanımayan bireyin, harikulade hoşuna giderek o Post Moderen ve Neo Liberalist Hollanda’da mutlu olduğunu düşünerek ve şecimini Hollanda  Batı Avrupada yerleşmekte.yapıyor.   Öyle olmasa neden milyonlar Doğu’dan Batı’ya göç etmeyi ister ve denerler?.

Tabii ki diğer olanaklar da

Tabii ki o ülkenin size sunduğu, iş, istihdam, eğitimm serbest girişimcilik, serbest örgütlenme  ve fikir özgürlüğü, yayım neşriyatı gibi varolan özgür olanaklar bireyi mutlu etmeye çok zaman yeterlidir. 

Tabii ki bireysel özgürlüklerimizin, bir dığier kişi ve grubun özgürlüklerini sınırladığı anda, bizimde özgürlüğümüz biter. O zaman polis ve polis devleti diye şikayet etmeye başlarız. 

Bizden başka doğru yoktur, diğerlerinin doğrularınında olduğuna inanmayan Şarklı ve Garplı toplumlarız iste., 

Saygılarımla,