Kasım ayında Hollanda'nın Politik Gündemi!..


  • Kayıt: 29.11.2021 15:00:58 Güncelleme: 29.11.2021 15:01:52

Kasım ayında Hollanda'nın Politik Gündemi !..

Nejat SUCU

Yeni yıldan önce, Hollanda “ Orta Yol Koalisyonu “ uzun zamandır görevde. 17 Mart 2021 tarihinde yapılan Hollanda Temsilciler Meclisi Seçimlerinden sonra, uzun bir süre yeni hükümet ve koalisyon çalışmalarını izledik.

Uzun bir dönem var olabilecek koalisyon seçenekleri araştırıldı, Her türlü istenen denemeler ve seçenekleriyle birlikte yapılan hatalarla birlikte aralık ayına gelindi.

Sütten ağzı yanan Hollanda kabinesi, Yoğurdu üfleyerek yemekte. 

Evet son günlerde koalisyon çalışmaları büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldü. Tabii ki burada Mark Rutte kredisinin azaldığını fark ederek, büyük bir itina ile hata yapmamaya çalıştı.

Almanya Stoplichtcoalitie Hollanda'da gerçekleşmedi

Almanya da gerçekleşen Trafik Lambası koalisyonu Hollanda'da gerçekleşmedi. Burada en önemli olan eski Sosyalist ve Merkez Sol Parti Hollanda İşçi Partisi'nin (PvdA ) eski gücünde olmadığı, dolayısıyla Hollanda'yı yönetmeye de adaylığı söz konusu değil. Bunun yanında Almanya ’da var olan Die Grünen kadar güçlü bir Hollanda Yeşil Solu’ nun Hollanda'yı yönetmeye aday ve cesaretli olamadığını gördük.

Kompromis kültürü ( Uzlaşma kültürü ), Water bij de wijn doen ( Şaraba su katma ;

Rutte IV Koalisyonu yeniden tamamlanmak üzere. Geçen ve devrik Koalisyonun devamı olan, Yeni Koalisyonda uzun ve aylarca yapılan pazarlık ve orta yolu bulmada epeyce becerikli olan Hollanda politikasını Kompromis kültürünün bir sonucu olarak ta değerlendirebiliriz.

Aynı zamanda yapılan pazarlıklarda Partiler kendi seçim programlarını hükümet programı olarak kabul ettirme çabası olsalar da, Hollanda Temsilciler Meclisi'nin salt çoğunluğu olan 76 temsilcinin onayının gerektiğinin de farkındalar.

Genel olarak beklenen politikalar

• Hollanda toplumu değişiyor. Karnı tok, sırtı kalın ve başı sıcak insanı memnun, tatmin ve mutlu etmek zordur Hollanda’da.

• Bir tek toplumun, bir tek bireysel ve toplumsal kültürün olmadığı Hollanda toplumuna, koalisyon programı kapsamında . Birden çok politik soru ve soruna onlarca cevap ve çözüm sunulması gerekir.

Hangi hükümet programı beklenmekte ( Coalitieregeerakkoord )

Korona Pandemisinin beraberinde getirdiği borç nedeniyle etkilenen sektörleri yeniden ekonomiye kazandırma ve yenide yapılandırma ( Herstelplan Corona ) planı.

Ekonomik, sosyal, kültürel, spor ve sağlık sektörünün yeniden yeni reformlarla dizayn edilmesi,

Sosyal güvenlik, iş ve istihdam gibi sektörlerin yeniden reformlarla aktüel bir pozisyona getirilmesi,

Hollanda’da gelen göç, göçmenlik, bilgi ve istihdam, çalışma alanlarında yasaların yenilenmesi ve düzenlenmesi,

Çevre yasalarında mümkün olduğu kadar Paris sözleşmesine uyumlu yasal düzenlemelere gidilmesi.

Toplumsal liberal ve bireysel tercihlerin güçlü olduğu bir ülke olan Hollanda’da Ötenazi, Organ ve doku nakli, Tamamlanmış yaşamlar ( Voltooid leven ) gibi etnik ve inanç temelinde ortak yolun bulunması durumunda liberal bir Hollanda Temsilciler Meclisi Karar verebilecek.

Korona pandemsi ile eğitimde geri kalmışlıkla mücadele, ekstra bütçeler ve tedbirler,

Son olarak Eğitim yapan gençlerin eğitim süresinde biriktirdikleri borçların ve Eğitim Bursu Yasasının ( Wet Studiefinanciering ) yeniden düzenlenmesi.

Kurulacak Hollanda Rutte IV kabinesi (VVD, D66, CU ve CDA ) dış politikalarda Avrupa Birliği ülkeleri ve NATO nezdinde alınacak kararlara uyacağını buradan söylemek yanlış olmaz herhalde.

Tabii ki burada Almanya da kurulan yeni Sol, Yeşil ve Liberal kabine politikalarının Hollanda’yı etkileyeceği kesindir.

O zaman şunu söyleyebiliriz. “ Almanya hapşırırsa, Hollanda Nezle olur (Als Duitsland niest, wordt Nederland verkouden) . 

Saygı ve sevgilerimle,