EĞİTİMİN ÖNEMİ ve GÖREVLERİMİZ


  • Kayıt: 02.11.2023 14:47:06 Güncelleme: 02.11.2023 14:47:06

EĞİTİMİN ÖNEMİ ve GÖREVLERİMİZ

Hüseyin K. Ece 

Çocuk eğitiminin önemli olduğunu herkes kabul etmektedir. Hatta zaman geçtikçe ve modern hayat insanları kuşattıkça bu önem daha da artmaktadır. Önümüzdeki yıllar okumayanlar, eğitim almayanlar, ya da bir meslekí formasyona sahip olmayanlar için pek kolay olamayacak gibi görünüyor.

Çocuk eğitimi elbette geniş bir konudur. Bunu yalnızca okuma-yazma bilmeye, meslek öğrenmeye, bir okul bitirmeye indirmek doğru olmaz. Çocuğa iyi davranışlar kazandırmak, hayatı başkalarıyla paylaşmasını öğretmek, kendi kültür değerlerini ve inancını yaşabilmesini sağlamak, onları sağlam karakterli, kişilikli ve bilgili yetiştirmek gibi unsurların hepsi de eğitime dahildir. Bununla beraber günümüzde ve gelecekte meslek eğitimi, yüksek dereceli okullarda öğrenim görmek, bir kariyer sahibi olmak daha da önem kazanmaktadır.

Okullarda okumak, bir meslek eğitimi almak, belli dersleri öğrenip diploma almak, kısaca sadece öğrenmeye yönelik işlere ‘öğrenim’ demek daha uygundur. Bir çocuğun geleceğe hazırlanması, ona kişilik ve güzel ahlâk kazandırılması ve iyi bir insan olarak yetiştirilmesi ‘eğitim’dir. Bu ise öğretimi de kapsayacak çok daha geniş ve çok daha önemlidir.

Hollanda’da çocukların belli bir yaşa kadar okula gitmesi mecburidir. Bunun anlamı şudur: Meslek öğrenme, diploma sahibi olma, ya da belli alanlarda daha ileri seviyeye kadar okuma imkanı bulunmaktadır. Çocuklar gayret ederlerse, veliler destek olurlarsa veya şartlar uygunsa, en yüksek dereceli okullarda okumak mümkün...

Ancak hangi okula devam edilirse edilsin; meselâ yalnızca bir diploma olayı değildir. Her öğretim kurumu aynı zamanda bir eğitim yuvasıdır da… Okullar ve eğitimciler, öğretimin yanında eğitim de verirler. Çocuklar bir çok şeyi anne-babalarından öğrendikleri gibi, toplumdan, okul çevresinden, eğitim kurumlarından, günümüzde medyadan da çok şey öğreniyorlar.

İyi bir öğrenim de her zaman iyi bir eğitim anlamına gelmez.

Bunun için çocuklarına iyi bir eğitim vermek isteyen velilerin (ki zaten velilerin görevi budur); bu gerçekleri göz önüne almaları ve ellerindeki bütün imkanları kullanmaları gerekir.

Çocuk yetiştirmenin anlamı yalnızca ona bir meslek kazandırmak, iyi bir diploma almasını sağlamak, ya da ona maddi imkanlar hazırlamak değildir.

Müslüman veliler açısından çocuk yetşitirmek, onlara iyi bir eğitim ve terbiye vermek, onları geleceğe iyi bir şekilde hazırlamak; hem diní, hem de yaşadığımız şartlarda önemli bir görevdir.

Bunu sağlamak için aşağıda bir kaç hususa dikkat çekmek istiyorum:

1-Hollanda eğitim sistemini iyi tanımalıyız. Okulların çeşitlerini, kuruluş şeklini, kimler tarafından nasıl yönetildiklerini, hangi sahada insan yetiştirdiklerini öğrenmeliyiz. Hollanda’da velilerin çocuklarının eğitimi konusunda yetkileri var. Okul yönetimleri velilerin makul isteklerine uyarlar.

2-Gerekirse okulllarda gönüllü görev almalı, görüşler ve istekler dile getirmeliyiz.

3-Çocukların okula düzenli devam etmeleriyle ve dersleriyle ilgilenmeli... Çocuklar eve geldikleri zaman, bugün neler öğrendiği sorulmalı. Yanlış bir şey öğrenmişse uygun bir dil ile doğrusunu öğretmeye çalışmalı...

4-Çocuklara sürekli okumanın, iyi bir eğitim almanın, kendini iyi yetiştirmenin faydaları anlatılmalı. Bu yapılırken güzel örnekler verilmeli ama asla kendi çocuklarımız küçümsenmemeli... Sürekli teşvik edici, ısındırıcı, sevdirici davranmalı. Çocuklar bizim yersiz, yanlış ve bıktırıcı telkinlerimiz ve dayatmalarımız karşısında okuldan ve okumaktan nefret edebilir, iletişim kopukluğu olabilir.

5-Derslerini yapabilecekleri uygun ortamlar hazırlamalı…

6-Onların kimlerle, nerede ve nasıl arkadaşlık yaptıklarına dikkat etmeli... İyi kimseletrle arkadaşlık etmeleri teşvik etmeli.

7-Çocuklara sürekli kendine güven duygusu vermeli, onları sorumluluk almaya alıştırmalı…

8-Başkarıyla iyi geçinmeyi öğretmeli, hayatı diğer insanlarla yaşamak bilinci aşılamalı ve başkalarının hakkına saygılı olmalarını öğretmeli…

9-Çocuklarımız burada yaşadıklarına göre Hollandaca’yı en iyi şekilde bilmeleri, Hollanda toplumunu her açıdan tanımaları da önemlidir.

10-Çocuklarımızın benliklerini ve kendi kültürlerini öğrenip yaşatabilmeleri için ana dilini öğrenmeleri de önemlidir. Bunun için evlerimizde mümkün mertebe Türkçe konuşmalıyız. Çocukları Türkçe öğreten derslere ve kurslara göndermeli, Türkçe kitaplar okumaları sağlamalı... Toplumumuzda kitap okuma alışkanlığı az olmasına rağmen bunu ısrarla yapmalı... Ana dilini unutan kişi ve toplumların kendi kültürlerine ve dinlerine yabancılaştıkları, asimile oldukları bir gerçektir.

Bunun için çevredeki camilerle ve sağlam eğitim kurumları ile irtibat olmalı...

11-Onlara asla kaldıramayacakları sorumlulukları ve görevleri yüklememeli... Erken yaşta iş bulup çalışma hedefi yetersiz ve küçük bir hedeftir. Çocukların hedef ve başarı çıtasını sürekli yükseltmeli…

12-Çocuklar için en iyi model kendi anne-babalarıdır. Çocuklarımıza öncelikle her açıdan kendimizin iyi örnek olmamız gerekir.