RANSTAD MKB LOONSCHADE NEDİR?


  • Kayıt: 03.10.2021 21:47:12 Güncelleme: 03.10.2021 21:47:12

RANSTAD MKB LOONSCHADE NEDİR?

Drs Ethem Emre

Siz bir işletme sahibi olarak eğer personelinizden birinin başına bir kaza gelmiş, sağlık ve finansal olarak zarar söz konusu ise (letselschade), bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Personelin kendi zararları yanında, siz işletme sahibi olarak zarara uğramışsanız; dosya analiz edilir ve sorumlu taraftan zararınızın karşılanması için talepte bulunulur. İşletmenin maaş kaybı ve yeniden işe başlaması için yapılmış masraflar söz konusudur. Sorumlu taraftan talepte bulunurken bu belgelere ihtiyaç duyulacaktır.

Süreç ile özet notlar şu şekildedir:

• İşletme/işyeri başvuru formu

• Kazazede (personel)

• Sorumluluk analizi

• Sorumlu tarafa yazılı başvuru

• Taslak zarar hesaplaması

• Karşı taraf ile yapılacak resmi iletişimler

• İşverenin maaş harcamalarının değerlendirilmesi

• Zarar kaybının talebi

• İş görememezlik durumu ve hukuktaki yeri

• Maaş kaybı tutarının belirlenmesi

• Zararların sigorta tarafından ödenmesinin sağlanması.

Daha geniş bilgi için www.mkbloonschade.nl sayfamızı inceleyebilir ve bizimle iletişim kurabilirsiniz.