Kendi evim ve Çalışma alanı


  • Kayıt: 12.11.2022 11:46:55 Güncelleme: 12.11.2022 11:49:43

Kendi evim ve Çalışma alanı

Niyazi Kocabaş

1. Sahibinin oturduğu bir ev için ne zaman çalışma alanı olur?

Sahibi tarafından kullanılan evinizin bir bölümünü işiniz için bir çalışma alanı olarak döşediyseniz (örneğin, kendi şirketiniz veya iş yeriniz) Bu çalışma, bir ofis veya bir atölye olabilir. Çok önemli bir koşul, bu çalışma alanının evin bağımsız bir parçası olmasıdır. Bu, çalışma alanının kendi girişine (kendi ön kapısına) ve kendi sıhhi tesislerine sahip olması gerektiği anlamına gelir. Çalışma alanı sorunsuz bir şekilde bir başkasına kiralanabilmelidir.

Ek olarak, iki ek gereklilik geçerlidir:

Yalnızca evde bir çalışma alanınız varsa (yani başka bir yerde bir ofisiniz veya atölyeniz yoksa), o çalışma alanından veya bu çalışma alanından kârın (ve herhangi bir ücret ve ek gelirin) en az %70'ini kazanmanız gerekir. Bir sonraki gereksinim, çalışma alanının kendisinde kârın en az %30'unu kazanmanızdır.

Başka bir yerde de çalışma alanı varsa, kazancın en az %70'ini evdeki çalışma alanından kazanmanız gerekir.

2. Sahibinin oturduğu bir evde çalışma alanının maliyeti nedir?

Çalışma alanınızın, sahibine ait bir ev için çalışma alanı niteliği taşıdığı tespit edilirse, o çalışma alanıyla ilgili masrafları kârınızdan veya ek gelirinizden düşebilirsiniz veya işvereniniz size vergisiz olarak geri ödeme yapabilir. İşvereniniz kendi BV'nizse, aşağıda 6. maddede ayrıntılı olarak açıklanan şema geçerlidir. Çalışma alanının maliyetlerinden bahsettiğimizde, bu, tefriş dahil çalışma alanı ile ilgili maliyet ve ücretleri ifade eder. Bu formülasyon kapsamlıdır ve ayrıca çalışma alanının bakımı, gaz, ışık, su, sigorta, duvar kağıdı ve boyama maliyetleri ve tabii ki dosya dolapları, masalar vb. ile ilgilidir. Ayrıca, maksimum% 4'lük bir kullanım ücreti hesaplanan değerden düşülebilir.

3. Kendi evinizde bir çalışma alanınız varsa ne kadar vergilendirilir?

İşvereninizden aldığınız tazminat vergiden muaftır. Artık kârınız için talep ettiğiniz tutarı başka bir gelir türü olarak beyan etmenize gerek yok. Ancak, çalışma alanı artık vergi amaçları için sahibi tarafından kullanılan evden elde ettiğiniz gelirin bir parçası olmayacaktır (box 1).

Çalışma alanının değeri box 3'te belirtilmelidir. Çalışma alanına atfedilebilen herhangi bir ipotek faizi de (artık) box 1'de ev edinme faizi olarak indirilemez. Konut kredisinin işyerine ait olan kısmı 3 no'lu box; ta borç olarak düşülür. İş yeri üzerinden nominal kira değeri hesaplanmaz. Bu nedenle çalışma alanı, ev edinme borcunun orantılı bir parçası gibi box 3'e taşınır.

4. Kiralık bir evde çalışma alanı maliyetlerine neler dahildir?

Çalışma alanının bakım masrafları, gaz, elektrik, su, sigorta, duvar kağıdı ve boya masrafları ve tabii ki dosya dolapları, masalar vb. masrafları düşülebilir. Ayrıca, çalışma alanına atfedilebilen kiralama masraflarının orantılı bir kısmı indirilebilir.

5. Çalışma alanınız zorunlu iş varlıklarınızın bir parçasıysa ne olur?

Kanun koyucunun çalışma alanının bağımsızlığı için koyduğu gereklilikler nedeniyle, bu çalışma alanının zorunlu girişimcilik yeteneği mi yoksa takdir yetkisi mi olduğu sorusu ortaya çıkmaktadır. Çalışma alanı evden o kadar bağımsızsa (örneğin, kendi gaz ve elektrik kaynaklarınız, kendi ev numaranız vb.), çalışma alanının zorunlu iş varlıklarınızın bir parçası olduğu düşünülemez. Bu durumda, çalışma alanı şirketinizin bilançosunda görünecek ve artık özel varlıklarınızın bir parçası olmayacaktır. Ev finansmanının orantılı bir kısmı da bilançonuzda borç olarak görünecektir. Çalışma alanı daha sonra kutu 1'de kalacak, ancak özelden ticari varlıklara taşınacaktır.

İsteğinize bağlı olarak bağımsız bir çalışma alanı (özel veya ticari varlıklar arasında seçim yapabilirsiniz), dilerseniz işletme varlıklarının bir parçası olarak kabul edilebilir.

Yukarıda tartışılan kesinti sınırlamaları daha sonra tartışılmayacaktır ve bu çalışma alanı için kârı belirlemek için normal kurallar geçerlidir. Çalışma alanına atfedilebilen ipotek kredisi faizi, işletmeden elde edilen kârdan düşülebilir. Çalışma alanının değerindeki değişiklikler, bir hareket durumunda sonuca dahil edilir. Bu bir avantaj veya dezavantaj olarak ortaya çıkabilir. Evinizi önemli bir kârla satarsanız ve bu kârın bir kısmı çalışma alanına atfedilebilirse, bu kâr ticaretten elde edilen kâr olarak vergilendirilir. Öte yandan, bir kayıp elbette indirilebilir.

6. BV'nize veya eşinize bir çalışma alanı açarsanız ne olur?

BV'nizle çalışmak için bir çalışma alanı kullanırsanız veya çalışma alanını ortağınızın işi veya faaliyeti için ortağınıza açarsanız, bu hüküm ((TBS) Terbeschikkingstelling) ile elde ettiğiniz sonuç, diğer faaliyetlerden elde ettiğiniz sonuç olarak sayılacaktır. gelir vergisinin 1. box vergilendirilir. Daha sonra bu çalışma alanını kendi bilançonuza koyarsınız. (Ekonomik) kira değeri daha sonra box 1'de, amortisman ve herhangi bir ipotek faizi dahil maliyetler düşüldükten sonra vergilendirilir. Çalışma alanı, 1. box 'kendi evinden elde edilen gelirden 'diğer faaliyetlerden elde edilen gelir'e geçer.

((TBS) Terbeschikkingstelling‘nin sonunda, çalışma alanının gerçek değeri eksi defter değeri ile Vergi Daireleri arasında mutabakat sağlamanız gerekecektir. Herhangi bir defter kaybı, diğer faaliyetlerin sonucundan düşülür. Bu düzenlemenin bir vergi ortağı/ilgili kişi için geniş kapsamlı sonuçları olabilir.

Kanama için bir teminat olarak, tasarruf faaliyetlerinden elde edilen sonuçların toplam miktarının %12'si oranında yıllık muafiyet hakkınız vardır. Bu miktar daha sonra hükümden sonuçtan düşülecektir.

Mülkiyet ortaklığında evliyseniz ve çalışma alanını eşinize veriyorsanız, ((TBS) Terbeschikkingstelling) planı geçerli değildir. Bu durumda, yukarıda açıklanan normal düzenleme geçerlidir. Mülkiyet birliği dışında bir evlilik varsa, ancak ev sınırlı bir evlilik topluluğuna aitse (noter senedinde bu şekilde belirtilir), ((TBS) Terbeschikkingstelling) yönetmeliği de uygulanmaz. Bu istisnaların nedeni, müşterek mülkiyete sahip olmaları halinde, eşlerin resmi olarak çalışma alanını birbirlerine kullandıramamasıdır.

Bir vergi mükellefi mal ortaklığı dışında evliyse ve eşi çalışma alanını kendisine sağlıyorsa, bu durumda ((TBS) Terbeschikkingstelling) planı uygulanır. Mükellef, bu pay için ekonomik kira bedeli kadar bir hayali kullanım ücreti mahsup edebilir. Söz konusu eş, bu tazminatı 1. box beyan eder (ve ayrılan alanla ilgili masrafları düşebilir).

Partnerinizle bir genel ortaklık yürütüyorsanız, mal ortaklığı içinde evliyseniz ((TBS) Terbeschikkingstelling) programı uygulanamaz. Ev, sınırlı veya genel bir mülk topluluğuna aitse, ((TBS) Terbeschikkingstelling) planı da geçerli değildir. Çalışma alanının sahibi siz veya şirketteki ortağınızsa ve siz veya ortağınız bunu şirkete sunarsa, ((TBS) Terbeschikkingstelling) planı yeniden uygulanır.