Hollandalıların Geliri Arttı, Borçlanma Oranı Düştü

Harcanabilir gelir: Hanehalkının enflasyona göre düzeltme yapıldıktan ve vergiler düşüldükten sonra kalan miktarı ifade eder...


  • Kayıt: 26.03.2024 10:57:09 Güncelleme: 26.03.2024 11:02:19

Hollandalıların Geliri Arttı, Borçlanma Oranı Düştü

  • Hollandalılar 2023 yılında daha fazla paraya sahipti. CBS'nin raporuna
  • göre, harcanabilir gelir geçen yıla göre %1,4 artarak 2001'den bu yana
  • en yüksek seviyeye ulaştı. Bu artışın arkasında ise ücret artışları ve
  • asgari ücrete yapılan zamlar yatıyor.

Harcanabilir gelir: Hanehalkının enflasyona göre düzeltme yapıldıktan ve vergiler düşüldükten sonra kalan miktarı ifade eder. İstatistik Ofisi CBS'nin raporuna göre Hollandalıların ortalama olarak özgürce harcayabilecekleri veya kenara ayırabilecekleri biraz daha fazla parası var.

Ücret artışları: Mali kapsamın artmasının temel nedeni ücret artışlarıdır. Çalışanlar ve serbest meslek sahiplerinin gelirleri geçen yıl ortalama %7,7 oranında arttı. Toplu iş sözleşmesi ücretleri %6 oranında arttı. Çalışanların iş sayısı da %1,3 arttı.

Artan Yardımlar: Geçen yıl yardımlara daha fazla para harcandı: 2022'ye göre %11,6 daha fazla. Yardımlar asgari ücretle bağlantılı. Geçen yıl bu miktar oldukça arttı. Asgari ücrete Ocak 2023'te %10, 1 Temmuz'da ise %3 oranında artış yapıldı.

Düşen Borçlanma: Hollandalıların toplam mortgage borcu miktarı 2023 yılında 12,9 milyar euro arttı. Bu artış önceki yıla göre biraz daha azdı çünkü ev fiyatları düştü ve satış sayısı da düştü. Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) ile karşılaştırıldığında konut ipotek borcu %79,9 oldu. Bu 2001'den bu yana en düşük oran.

Amsterdam / Tarık OKAN