Hollanda'da Yatırımlar Düşüşte!

Hollanda İstatistikleri'nin (CBS) Mart 2024 Hollanda İş Anketi'ne göre, sanayi ve hizmet sektörlerindeki girişimciler, yatırım büyüklükleri konusunda geçen yıla göre daha az iyimser...


  • Kayıt: 15.04.2024 12:55:35 Güncelleme: 15.04.2024 13:07:33

Hollanda'da Yatırımlar Düşüşte!

Hollanda İstatistikleri'nin (CBS) Mart 2024 Hollanda İş Anketi'ne göre, sanayi ve hizmet sektörlerindeki girişimciler, yatırım büyüklükleri konusunda geçen yıla göre daha az iyimser. Beklentiler en çok ulaştırma ve depolama sektöründe düştü.

Düşüşe Rağmen Yatırım Yapma İsteği Sürer Devam Ediyor

Ankete katılan girişimcilerin bir kısmı yatırımlarında artış beklerken, bir kısmı da azalma bekliyor. Beklentiler genel olarak olumlu olsa da, bir yıl öncesine göre daha düşük. Girişimciler en az olumlu olan grup olarak öne çıkıyor.

En Olumlu ve Olumsuz Sektörler

Girişimciler, kültür, spor ve eğlence ile gayrimenkul kiralama ve ticaret sektörlerinde en iyimser. 2021 verilerine göre, bu sektörler toplam yatırımların yarısını oluşturuyor. Bunu sanayi (yüzde 16) ve ticari hizmetler (yüzde 15) takip ediyor. Yemek sektörü, kültür, spor ve eğlence ve diğer hizmetler ise toplam yatırım hacminde nispeten küçük bir paya sahip.

Yatırım Engelleri

Yatırım yaparken birçok girişimci engellerle karşılaşıyor. Gayrimenkul kiralama ve ticaret sektöründeki girişimciler, engellerle karşılaşma oranı en yüksek olan grup. Bilgi ve iletişim sektöründeki girişimciler ise en az engelle karşılaşanlar. Yemek sektöründeki girişimcilerin neredeyse dörtte biri ek yatırım yapmak istemiyor.

Engellerin Nedenleri

Finansal kısıtlamalar, yatırımın önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor. Girişimciler bunu en sık kültür, spor ve eğlence sektöründe, en az da bilgi ve iletişim sektöründe dile getiriyor. Personel yetersizliği en çok ticari hizmetlerde dile getiriliyor. Gayrimenkul kiralama ve ticaretinde, nakliye ve depolamada ise şirketler, politika, mevzuat ve düzenlemeleri engelleyici buluyor.

Yatırım Alanları

Şirketler çeşitli nedenlerle yatırım yapabilir. En önemli yatırım nedenlerinden biri geleceğe hazırlanmaktır. Firmaların yüzde 88'inden fazlası bu nedenle yatırım yaptığını belirtiyor. Bu şirketler için teknoloji (örneğin dijitalleştirme veya otomasyon) ana yatırım alanıdır. Bilgi ve iletişim sektöründeki girişimcilerin yüzde 45'inden biraz fazlası da bu alana yatırım yapıyor. Ürün yeniliği veya Ar-Ge, üretim ve hizmet sektörlerinde sıklıkla yatırım yapılan bir diğer alandır. Ticari hizmetler ve catering endüstrisi ise en çok personele yatırım yapıyor. Sürdürülebilirlik ise gayrimenkul kiralama ve ticaretinde en çok yatırım yapılan alan olarak öne çıkıyor.

Lahey / Tarık OKAN