Hollanda'da Şaşırtıcı Artış: 30 Yaş Altında Çok Sayıda Erkek Kısırlaştırma Yaptırıyor

Son yıllarda, 30 yaşın altında ve çocuk sahibi olmak istemeyen erkeklerin kliniklerde kısırlaştırma talebinde önemli bir artış olduğu görülüyor...


  • Kayıt: 18.04.2024 10:27:51 Güncelleme: 18.04.2024 10:35:11

Hollanda'da Şaşırtıcı Artış: 30 Yaş Altında Çok Sayıda Erkek Kısırlaştırma Yaptırıyor

İşlemi isteyen erkeklerin çoğunluğu 35 ila 40 yaş arasındadır. Kliniklerin yaklaşık üçte biri ise 30 yaşın altındaki erkeklerde de kısırlaştırma talebinde artış olduğunu gözlemlediklerini ifade ediyor.

Kısırlaştırma Nedenleri:

Erkeklerin kısırlaştırmayı tercih etmelerinin çeşitli nedenleri var. En büyük grup, çocuk sahibi olma arzusunu tamamlamış erkeklerden oluşuyor. Bu erkekler, artık hap veya RİA gibi hormonal doğum kontrolü kullanmak zorunda kalmayacak olan eşlerinin üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak istiyorlar.

Bunun yanında, son zamanlarda yeni bir grup da ortaya çıkıyor: Çocuk sahibi olmak istemeyen genç erkekler. Bu erkekler, iklim krizi gibi çeşitli sebeplerden dolayı dünyaya çocuk getirmek istemiyorlar.

Ürologların Görüşleri:

Yılda yaklaşık 500 kısırlaştırma işlemi gerçekleştiren Ürolog Melianthe Nicolai, kliniğinde çocuk istemeyen genç erkeklerle de sık sık görüştüğünü belirtiyor. Nicolai, bir örneği şu şekilde açıklıyor: "Geçenlerde 29 yaşında bir biyolog buraya geldi ve dünyadaki daha fazla insana karşı bir şeyler hissediyordu, çünkü insanlık yüzünden çevrenin ne kadar acı çektiğini gördü. Sadece buna katkıda bulunmak istemedi."

Nicolai, başka bir yaygın sebebin de erkeklerin, hastalık gibi genetik bir durum ya da zihinsel sorunlar nedeniyle genlerini aktarmak istememeleri olduğunu söylüyor.

30 Yaş Altında Kısırlaştırma:

Sterilizasyon isteyen herkes doktoruna, hastanesine veya uzman kliniğine başvurabilir. Ancak ürologlara yönelik bir kılavuzda, 30 yaşın altındaki veya ilişkisi olmayan erkeklerin işlemden pişmanlık duyma olasılıkları daha yüksek olduğu belirtiliyor. Bu nedenle bazı ürologlar, genç erkeklere kısırlaştırma yapma konusunda daha isteksiz davranıyor.

30 yaşında kısırlaştırma olmak isteyen Daan da bu durumla karşılaşmış. Daan, "Yaklaşık sekiz hastaneyi aradık ve hepsi dedi ki: 35 yaşında değilsin, süreci üstlenmeyeceğiz." diyor. Sonunda pratisyen hekim aracılığıyla operasyon için birini bulmayı başarmış.

Araştırmalar Ne Diyor?

Araştırmalar, birisinin kısırlaştırma işleminden pişman olma ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor. Erkeklerin yaklaşık yüzde 2 ila 6'sı daha sonra fikrini değiştiriyor. Dolayısıyla bu oran, daha genç yaşta bu seçeneği seçen erkekler arasında biraz daha yüksek: 25 yaşın altındaki erkekler arasında yüzde 11, daha sonra pişman oluyor.

Kliniklerde kısırlaştırma talebinde artış olması, 30 yaşın altındaki erkeklerin de çocuk sahibi olmak istememe konusunda daha açık bir şekilde konuşmaya başladıklarını gösteriyor. Bu durum, toplumdaki aile ve çocuk sahibi olma algısıyla ilgili önemli bir değişimi de beraberinde getiriyor.

Amsterdam / Tarık OKAN