Hülya KAT: Hollanda'da siyaset daha kapsayıcı olmalı


  • Kayıt: 08.11.2023 18:39:20 Güncelleme: 08.11.2023 21:03:19

Hülya KAT: Hollanda'da siyaset daha kapsayıcı olmalı

Röportaj: Ebubekir TURGUT

“Siyasi Arenada Türk Kökenliler” serisinde PLATFORM mikrofonu Türkiye kökenli siyasetçilere uzatıyor.

Hollanda'da siyasete giren Türk kökenli siyasetçilerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu siyasetçiler, Hollanda siyasetinde azınlıkların temsilini artırmaya ve ayrımcılığa karşı mücadele etmeye çalışıyorlar.

Bu röportajda, Hollanda'da yaşayan ve D66 partisi üyesi olan Türk kökenli Hülya KAT ile görüştük. Röportajımızda, siyasete girme kararını, Hollanda siyasetinde azınlıkların temsili konusundaki düşüncelerini ve Türk kökenli siyasetçilerin karşılaştıkları zorluklardan bahsetti.

Röportajımızı okumaya devam ederek, Hollanda'da siyasette azınlıkların rolü hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Ten eerste, zouden we graag wat meer over u willen weten. Kunt u ons wat informatie geven over uw opleiding en uw huidige positie binnen de politieke partij waarin u actief bent? 

Wanneer en waarom heeft u besloten om de politiek in te gaan? Wat was de belangrijkste motivatie achter uw beslissing om de politiek in te gaan? Welk onderwerp speelde een bepalende rol bij uw keuze voor uw politieke partij?

Siyasete girmeye ne zaman ve nasıl karar verdiniz? Sizi siyasete girmeye iten en önemli etken ne oldu?

Hülya KAT: Siyasete olan ilgim hukuk öğrenimim sırasında ortaya çıktı. Sonra Pim Fortuyn ve LPF'in siyaseten aktif olduğu dönem vardı. Farklı kültürel geçmişe sahip insanları dışlamaya çalışmaları benim için bardağı taşıran son damla oldu. Bu aynı zamanda benimle, ailemle ve arkadaşlarımla da ilgiliydi. Artık kenarda durmak istemedim ve dayanamadım. Bu yüzden siyasette aktif rol almaya karar verdim. Velsen'de sekiz yıl ve Amsterdam'da üç yıl konsey üyeliği yaptım. Sigrid Kaag parti lideri olduğunda elimi kaldırdım. Çünkü ben aynı zamanda sadece bölge sakinleri hakkında değil, onlarla birlikte kararlar alan iyi yönetime ulusal düzeyde katkıda bulunmak istedim. İlerici ve hoşgörülü siyasete doğru ilerlememiz gerekiyor. Çok kültürlülük bilincine sahip bir kadın olarak farklı geçmişlere sahip insanlar arasında bir köprü kurmak istiyorum.

Wat waren de grootste uitdagingen die u hebt ervaren sinds u de politiek bent ingegaan? 

Siyasete girdikten sonra yaşadığınız en büyük zorluklar nelerdi?

Hülya KAT: 2010'dan bu yana siyasetin içindeyim; gençleri ve kadınları da (yerel) siyasete dahil etmeye gayet gösteriyorum. Halkla ilgili politikayı, kararları halkla birlikte yapmamız önemli. Bunun için halkın karşısında değil, yanında duran bir hükümet gerekiyor. Hükümeti kontrol edebilen güçlü bir parlamento da bu bağlamda elzemdir.

Er bestaat vaak de perceptie dat politici met een Turkse achtergrond zich hoofdzakelijk richten op kwesties met betrekking tot "integratie, migranten, of minderheden." Denkt u dat een politicus met een Turkse achtergrond zich buiten deze onderwerpen op politiek vlak kan inzetten, of domineert de perceptie dat "Turkse politici zich richten op de belangen van Turken/minderheden" de discussie? 

Türkiye kökenli siyasetçiler genellikle yalnızca “uyum/entegrasyon, göçmen ya da azınlık politikaları” gibi konularla ilgilenirmiş/ilgilenmeliymiş gibi bir algı var. Sizce Türkiye kökenli bir siyasetçinin kendine bu konular dışında bir siyasi çalışma alanı seçmesi mümkün mü? Yoksa “Türk siyasetçi, Türklerle/azınlıklarla ilgili konulara yönelir” algısı mı hâkim?

Hülya KAT: Tüm konuları tartışmak önemlidir, ancak her şeyden önce karar alma sürecine katılmak önemlidir. Topluma kolayca ayak uyduramayan herkesin yanındayım. Halk dürüst, basit ve anlayışlı bir hükümete güvenebilmelidir. Anlaşılabilir ve uygulanabilir yasalar çıkaran bir hükümete yani. Öncelikle insanların ne durumda olduğu ve politikaların onlar için nasıl sonuç verdiğiyle ilgilenmesi gereken bir hükümet gerekiyor. Ve gerekirse, hükümete karşı yasal korumaya da erişim önemlidir.

Bu görev beni yönlendiriyor. Hollanda'yı gelecek nesiller için daha iyi hale getirmek için çaba gösteriyorum. Herkesin kendini evlerindeymiş gibi hissetmeleri ve çalışarak ve okuyarak bir ev satın alabileceklerini, geçimlerini sağlayabileceklerini ve topluma katılabileceklerini deneyimlemeleri önemlidir. Hukuk devletinin temeli sağlam olmalıdır kanaatindeyim. Utanmadan ve başvuruyu yanlış yapmaktan korkmadan hükümete başvurabilmek benim için önemli. Aynı anda kurumsal ırkçılıktan arınmış devlet önemli. Benim misyonum ve mücadelem budur.

Wat is de positie van uw partij en uzelf met betrekking tot de discussies over integratie in Nederland, in het bijzonder als het gaat om uitspraken over moslims? 

Hollanda’daki uyum/entegrasyon tartışmalarında, Müslümanlar hakkındaki söylemlerde partinizin ve sizin pozisyonunuz nasıl?

Hülya KAT: Hollanda Müslüman nefretinin hakim olduğu bir yer olmamalıdır. D66 ayrımcılığa ve Müslümanlara yönelik şüpheye karşı çıkıyor. Bu insanlar Hollanda'da ayrımcılığa uğramadan yaşayabilmeliler. D66, Müslümanlara yönelik nefreti ve ayrımcılığı körükleyen PVV gibi siyasi partilere yönelik aşırı sağcı nefrete karşı çıkıyor. Biz asla bu tür partilerin olduğu bir kabineye girmeyeceğiz ve buna karşı her zaman sesimizi yükselteceğiz.

D66 kısa süre önce Hollanda vatandaşlığını kaybetmeden ikinci bir vatandaşlığın edinilmesini mümkün kılan bir yasa tasarısı sundu. Ayrıca bu pasaportunu geçmişte kaybetmiş kişiler için de geçerlidir. Bu yasayla aynı zamanda çifte vatandaşlığa sahip olmanın yanlış olduğu yönündeki damgadan da kurtuluyoruz.

Wat zijn uw oplossingsvoorstellen voor islamofobie, vreemdelingenhaat en racisme in Nederland? 

Hollanda’da İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve ırkçılıkla ilgili sizin çözüm öneriniz nedir?

Hülya KAT: D66, Hollanda toplumunun çeşitliliğinin bizi daha güçlü kıldığına inanıyor. Ne yazık ki Hollanda'daki insanlar kökenleri veya inançları nedeniyle hâlâ çoğu zaman dezavantajlı konumdadır. D66 her cephede ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadele ediyor.

Örneğin, iki kültürlü geçmişi olan Hollandalıların kiralık ev bulma ve iş görüşmesi şansı, iki kültürlü geçmişi olmayan Hollandalılara göre daha az. İş bulma kurumlarından veya emlakçılardan Hollandalıları farklı ırklardan uzak tutmaları istendiğinde, bu talep sıklıkla karşılanıyor. Bu nedenle D66 bunu ortadan kaldıran girişimlerden yanadır. İşe alma ve seçmede ayrımcılık yapan firmalara verilecek cezayı artırıyoruz. Ayrımcı talepler için emlakçılara, ev sahiplerine ve emlakçılara bildirim yükümlülüğü de önemli bizim için. Staj ayrımcılığı da sona ermelidir. Kurumlar ilk staj pozisyonlarını staj eşleştirme yoluyla sağlamalıdır.

Ayrıca hükümetin kendine de aynada bakması gerekiyor. Son yıllarda hükümetin, Hollanda dışında başka etnik kökene sahip veya uyruğa sahip kişileri herhangi bir gerekçe göstermeksizin ek kontrollere tabi tuttuğu ortaya çıktı. Durum böyle olamaz ve olmamalıdır; D66 bu adaletsizliği düzeltmek istiyor. Bu nedenle tüm devlet kurumlarının risk profillerinde etnik köken ve milliyeti kullanmasından vazgeçilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Bütün bunlar Hollanda'nın yansıması olan bir hükümetle başlıyor. Ayrıca Temsilciler Meclisi'nde bu olmalıdır. Bu yüzden insanların bir an önce oy vermesi önemli!

In hoeverre heeft u contact met Turkse maatschappelijke organisaties in Nederland? 

Hollanda’daki Türkiye kökenli STK’larla ilişkiniz ne seviyede?

Hülya KAT: Siyasi çalışmalarım aracılığıyla yoksulluk ve borçla mücadele etmek ve aynı zamanda evsizlere yardım etmek için birçok sosyal kuruluşla iletişim halindeyim.

Wat is uw standpunt met betrekking tot de relatie van Nederlandse burgers met de Turkse taal? Wat is uw visie op het leren van de Turkse taal? 

Peki Hollanda’daki Türkiye kökenlilerin Türkçe ile ilişkisine dair görüşünüz nedir? Türkçe öğrenimi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hülya KAT: D66, herkesin, ailenizin veya ebeveynlerinin geldiği ülkeyle kültürel bağ kurma özgürlüğüne sahip olduğuna inanıyor. Dil kültürün bir parçasıdır ve kimsenin bu dili öğrenmesine engel değil ve olamaz. Eğer insanlar boş zamanlarında bir dil öğrenmek istiyorlarsa bunu yapmakta

özgürdürler. D66 aynı zamanda okulların, örneğin öğrencilere Türkçe'yi (seçmeli) ders olarak sunma konusunda özgür olması gerektiğine, böylece öğrencilerin de sınavlara girebilmesi gerektiğine inanıyor.

Beschouwt u uzelf als de vertegenwoordiger van Nederlanders met een Turkse achtergrond? 

Kendinizi Türkiye kökenlilerin temsilcisi olarak görüyor musunuz?

Hülya KAT: Herkesin Meclis'te temsil edildiğini hissetmesi önemlidir. Ayrıca Türk kökenli Hollandalılar için de geçerli bir konu bu. Kelimenin tam anlamıyla toplumun bir yansıması olarak bunu önemli buluyorum. Temsilci olarak çalışmalarımda özgeçmişim bana göre bu konuda bir zenginliktir.

Hoe beïnvloeden de spanningen tussen Nederland en Turkije, als politicus, uw positie en werk? 

Hollanda-Türkiye arasında yaşanan krizlerden bir siyasetçi olarak nasıl etkileniyorsunuz?

Hülya KAT: Hollanda dışındaki dünyaya da göz kulak olmak önemlidir. Bunu Türkiye'deki yıkıcı depremde de görüyorsunuz. Etkilenen alanların inşası ve iyileştirilmesine Hollanda'nın koordineli bir şekilde katkıda bulunmasını sağladık. Binaları, yolları ve köprüleri onarmanın yanı sıra etkilenen bölgelerde eğitim, yetimlerin bakımı ve psikososyal yardıma da önem verilmesi gerekiyordu. Daha sonra Giro 555 kampanyasına katıldım ve Lahey'deki insanlar için eşyaların bulunduğu kutuları paketledim ve bizzat katkıda bulundum. Hollanda ve Türkiye ilişkilerinin ileride daha da sağlam temele oturtulması için çalışmaya devam edeceğim.

Als politicus met een Turkse achtergrond, zijn er zaken waarvan u hebt moeten afzien of concessies hebt moeten doen om uw positie in de politiek te versterken? 

Türkiye kökenli bir siyasetçi olarak, siyaset içerisinde kendinize yer bulabilmek için vazgeçtiğiniz/ödün verdiğiniz şeyler oldu mu?

Hülya KAT: Kadınlar için, özellikle de iki kültürlü geçmişi olanlar için siyaset hâlâ yaygın değil ve siyasete atılımda zorluklar var. Özellikle kamuya açık pozisyonlarda yeterince temsil edilmiyoruz. Daha fazla örnek model kişilere ihtiyacımız var. Daha fazla belediye başkanı, milletvekili ve aynı zamanda sivil toplumdaki yöneticiler bu konuda önemlidir. Türk kökenli birçok insan gibi ben de kalıplaşmış yargıları kırmak zorunda kaldım. Birinci nesil bir öğrenci olarak bağlantı kurmak zordu ve hala bazen hafife alınıyorum. Sadece devam edin ve kendi gücünüze güvenin.

Wat beschouwt u als uw grootste prestatie in de politiek? 

Siyasette aktif olmanın sizin için en büyük kazanımı ne oldu?

Eğer fırsat eşitliğinden bahsediyorsak, o zaman benim borç sektörüne karşı mücadelem uzun süredir devam eden bir mücadeledir. Bu önemli, çünkü insanlar borca battıklarında bu konuda her zaman bu döngüden çıkmak konusunda bir şey yapamazlar. Hastalığı, ailede ölümü, iş kaybını veya ekonomik koşulları düşünün. Bu borçları olan kişilerin en kısa sürede yeniden topluma katılabilmeleri, işlerine dönebilmeleri önemli. Çabalarım sayesinde borç danışmanlığı konusunda yeni bir bakış açısının ortaya çıkmasından memnuniyet duyuyorum. Artık sorunlu borçlarla zor duruma düşmekten çıkarak daha iyi bir destekle 1,5 yıl içinde borçsuz olabilirsiniz. Artık fırsat eşitliğinden sadece laf olarak bahsetmiyoruz, bu konuda ciddi iş yapıyoruz!

In het licht van het conflict tussen Israël en Hamas, waarbij veel onschuldige vrouwen en kinderen omkomen, wat is uw standpunt en dat van uw partij over deze kwestie? 

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda çok sayıda masum kadın ve çocuğun öldüğünü görüyoruz. Bu konuda partiniz ve siz ne düşünüyorsunuz?

Hülya KAT: D66 bu çatışmayı uluslararası hukuk merceğinden gözlemliyor. Hamas'ın yaptıklarından dolayı Gazze'de iki milyon insanın toplu olarak cezalandırılması uluslararası hukuğa aykırıdır. Masum sivilleri korumak, daha fazla ölüm ve çatışmanın tırmanmasını önlemek için ateşkesin gerekli olduğuna inanıyoruz. İsrail aynı zamanda Gazze'ye insani yardım ve ilaç gibi insani yardımların girmesine de izin vermelidir. Hollanda'nın Gazze'ye deniz yoluyla yardım teklif etmesi iyi olurdu. İnsani yardıma erişim, su, gıda ve elektriğin yeniden sağlanması zamanı geldi ve bu tür konulara erişimin bloke edilmesi çok yanlış bir durum. Aynı zamanda bahsettiğim uluslararası hukuktan yola çıkarak bölgede işlenen avaş suçlarının araştırılması, gerekli kararların alınması çok önemlidir.