Coronahysterie en massapaniek


  • Kayıt: 06.03.2021 21:21:02 Güncelleme: 06.03.2021 21:21:02

Coronahysterie en massapaniek

Drs. Armand Sağ

Het duurt nu al elf maanden, de coronarestricties en al het gedoe er omheen maakt het niet makkelijker. Zelf heb ik niet veel op met corona, dat wil zeggen dat ik me aan de restricties houd maar er eigenlijk niet heel erg veel van afweet. Ik vond het wel erg verdacht dat de avondklok op een sluwe manier in stand werd gehouden. Voor mij is hiermee, na de jeugdzorgsector, duidelijk waar de problemen zitten qua corruptie en nepotisme: namelijk in de rechtbank.

Dat de voorzieningenrechter de avondklok annuleerde, leek me het teken van een werkend systeem in Nederland maar de rechter Marie-Anne Tan-de Sonnaville bleek RIVM-topman Jeroen van Dissel te kennen en veegde in een dubieus spoedappel het vonnis van tafel waarbij Van Dissel opvallend vaak, lang, en veel aan het woord mocht zijn. De twee kenden elkaar van toen ze gezamenlijk in een tuchtcommissie zaten, waar ze overigens ook al op meerdere dubieuze zaken hadden gezorgd saampjes.

Het lijkt me wel duidelijk hoe dat kan: in Nederland ontbreekt er een Constitutioneel Hof (als één van de weinige landen in Europa) en worden rechters voor het leven aangesteld. Hierbij zijn rechters ook nog eens onschendbaar. De gemiddelde mens kan nog altijd niet omgaan met macht, en zeker niet totale macht zoals rechters genieten getuige het spreekwoord: ‘macht corrumpeert en totale macht corrumpeert totaal.’ Dit zagen we in 1971 ook al met het Stanford-gevangenisexperiment waarbij 24 jongeren werd gevraagd een simulatie na te spelen waarbij 12 een rol moesten spelen als gevangene en de andere 12 als bewaker.

Al na zes dagen moest het experiment stopgezet worden omdat de bewakers begonnen waren de gevangenen te martelen. Eigenlijk zou het experiment 14 dagen moeten duren maar dat kon niet. Sommige mensen blijken, als de omstandigheden dit toelaten, ontzettend sadistisch en wreed te kunnen worden. De hysterie rondom corona werkt dit ontzettend in de hand. Helaas heb ik dit zelf ook moeten ondervinden recentelijk toen ik een Jumbo Supermarkt wilde bezoeken.

De beveiligers, vakkenvullers, en filiaalmanagers genieten een dermate gevoel van superioriteit dat ze als “noodzakelijke winkel” open mogen blijven en daarbij ook de mensen streng mogen toespreken, dat sommige mensen hun sadistische kant hierbij de boventoon laten vieren. In mijn geval was het beveiliger/filiaalmanager Willem van Staveren die mij vrij bits toesprak omdat ik bij iemand anders zou horen. Omdat dit niet mag (1 persoon per huishouden), werd ik verzocht de winkel te verlaten. Ik vertelde dat er een misverstand was en op dat moment werd ik meteen in een nekklem gepakt. Lang verhaal kort: ik heb aangifte moeten doen tegen zowel nekklemmer Willem van Staveren als meerdere andere Jumbo-medewerkers die zich ermee bemoeiden en mij tegen de muur duwden. Frappant genoeg dreigen ze tegenaangifte te doen dat ik "uit het niets agressief en provocatief deed en ineens door het lint ging door wel meer dan tien Jumbo-medewerkers allemaal te slaan" tenzij ik mijn aangifte intrek.

Deze intimidatie deed me meteen terugdenken aan het Stanford-gevangenisexperiment uit 1971. Had ik iets verkeerds gedaan? Nee, de videobeelden en geluidsfragmenten alsmede meerdere getuigen beaamden dat ik gelijk had: Willem handelde disproportioneel en was opruiend naar zijn 16-jarige Marokkaans-Nederlandse vakkenvullers toe. Hij juichte ze zelfs toe en spoorde ze aan om mij aan te vallen en te mishandelen. Corona haalt dus het sadistische in mensen naar boven, net zoals de NSDAP dit wist te doen in Nazi-Duitsland.

Willem zou dan ook niet misstaan op die plek en ik geloof ook oprecht dat Willem met zijn slungelige, tengere postuur met de mystieke coronahandhaving die (volgens hemzelf) op zijn schouders rust, nu wil overcompenseren maar ik zie hem zo in de jaren ’40 één van de wreedste kampbewakers zijn om daarna in 1946 te zeggen “İch habe das nicht gewusst.” Alleen, net als met het Stanford-gevangenisexperiment waarin de wetenschappers niet meer als observanten maar zich als gevangenisdirecteuren gedroegen, verbaas ik mij nog meer over de reactie van Jumbo Supermarkt zelf. Aanvankelijk weigerden ze bijna 5 maanden lang reactie, ondanks dat ik de dag zelf met Jumbo Supermarkt hoofdkantoor heb gesproken en zij meteen Willem hebben aangesproken en bevestigden dat mijn verhaal klopte. Daarna bleef het angstvallig stil, waarschijnlijk uit angst voor reputatieschade en schadevergoedingen vanuit mijn kant daar ik meermaals behandeld moest worden bij de huisarts voor mijn verwondingen.

Bij monde van Jumbo-juriste Sanne Kennepohl stelde zij uiteindelijk dat ik een leugenaar ben en dat Willem van Staveren mij (en ik citeer letterlijk uit haar brief, dit is geen grapje!) zeer zachtjes bij mijn arm pakte waarna ik door het lint ging en meerdere (!) Jumbo-medewerkers heb mishandeld. Ze vergeet natuurlijk te vermelden waar Willem het recht vandaan haalt om mij überhaupt (zachtjes bij mijn arm, of in een nekklem zoals de realiteit is) aan te raken? Dat het niet “zachtjes bij mijn arm” was, maar in mijn nek met een nekklem wordt overigens bevestigd door niet alleen de camerabeelden en geluidsopnames, maar ook de getuigen en de verwondingen die door mijn huisarts (tot wel drie weken na het incident nog!) opgetekend zijn.

Waarom liegt men dan zo? Het is een voortvloeisel van de coronahysterie, gecombineerd met het sadistische en wrede van bepaalde mensen die macht willen uitoefenen over andere mensen ter overcompensatie van hun eigen (veelal lage) eigendunk. Deze mensen, zoals Willem, hebben buitenstaanders nodig om in te zien wat ze wel niet aan het doen zijn. Ze beginnen mensen uiteindelijk als beesten te zien maar, net als in het Stanford-gevangenisexperiment, trapt ook de meerderheid van de onderzoekers in deze val. Zij zijn bij het krijgen van grote mate van macht (zoals naleving coronamaatregelen) niet langer in staat onderscheid te maken tussen hun rol en hun eigen ik. Ze identificeren zich zelfs met de sadisten om gezamenlijk deze macht te consolideren en verder uit te breiden. Wanneer we nu door hebben, dat bijna één jaar aan coronahysterie ons nu dit heeft gebracht (het sadistische in de mens naar boven brengen en dit nog goedpraten ook), is mijn overpeinzing van deze maand…

Drs. Armand Sag

Historicus en turkoloog

www.armandsag.nl