Vrouwen die moorden


  • Kayıt: 02.10.2021 12:42:40 Güncelleme: 02.10.2021 12:42:40

Vrouwen die moorden

Drs. Armand Sağ

Vrouwen zijn grotere moordenaars dan mannen en toch komt dit nergens terug in het nieuws ondanks de statistieken in binnen- en buitenland. Sterker nog, elke keer dat ik dit aanstip (vrouwen plegen naar ratio veel meer geweld op mannen dan vice versa), dan valt het me op dat er altijd een man met een SKJ-registratie is die dit wenst tegen te spreken. Zonder uitzondering wordt daarbij gebruikt gemaakt van een scheldpartij aan mijn adres: van seksist tot misogynist.

Toch is dit een misplaatst onderbuikgevoel want sinds 1992 is te zien dat vrouwen in de Verenigde Staten van Amerika veel meer moorden plegen op mannen dan andersom. Mannen doden vooral en voornamelijk andere mannen terwijl vrouwen eveneens vrijwel uitsluitend mannen (en dan partners of voormalige partners) vermoorden. Ook Nederland is niet veel anders dan de Verenigde Staten van Amerika, hier is in het officiële tijdschrift van het Ministerie van Justitie, Justitiële verkenningen, te lezen dat vrouwen maar liefst 60% van alle daders zijn. Hierin is gekeken naar meldingen waarbij politie moest komen (dus inclusief doodslag en moord) waarbij 60% van de daders de vrouw blijkt te zijn, aldus pagina’s 50 tot en met 52 van Justitiële verkenningen uit 2010 (jaargang: 36, editie: 8, 2010) met als speciaal thema Huiselijk Geweld. Een ander onderzoek van het Nederlandse Ministerie van Justitie, met de titel ‘Daders van huiselijk geweld’, bevestigt dit percentage van 60% op pagina 11.

Het komt ook terug in andere cijfers, zoals in de cijfers van kinderontvoeringen waar directeur Coşkun Çörüz van CIKO (Centrum Internationale Kinderontvoeringen) zegt dat ruim 70% van de kinderontvoerders door vrouwen worden gepleegd. Çörüz probeert tevergeefs al jaren aan te stippen dat niet mannen maar vrouwen de voornaamste daders zijn. Ondanks de nieuwsberichten, zijn ook familiedrama’s in ruim 85% van de gevallen ontstaan door een vrouw die haar kinderen vermoordt. In sommige gevallen vermoordt ze ook haar (ex-)partner en daarna zichzelf. Dit blijkt uit onderzoek van strafpleiter Jef Vermassen die België als case-study heeft gebruikt in zijn jarenlange onderzoek.

Als laatst blijkt uit cijfers van kindermishandeling eveneens dat vrouwen veel vaker dader zijn dan mannen. In een onderzoek uit de Verenigde Staten van Amerika, waar de definities beter zijn dan in Nederland, is de overgrote meerderheid van kindermishandelaren de moeder (ergo, een vrouw). Het gaat om in ieder geval de meerderheid van 57,8% in een onderzoek over 41 Amerikaanse staten gedurende het jaar 2004. Een Nederlands onderzoek toont eveneens aan dat de meerderheid de moeder (en dus een vrouw) is.

Waarom dan toch die vooroordelen? Welk cultuurverschil zorgt in de Westerse wereld ervoor dat vrouwen zo vaak wegkomen met het gebruik van geweld? De cijfers liegen er niet om: ruim 65% van de slachtoffers van vrouwen, waren hun (ex-)partners. En jonge vrouwen zijn tot wel twee keer vaker dader dan oudere vrouwen wat betekent dat de nieuwe generatie vrouwen alleen maar meer geneigd is tot mannenmoord en mannenmishandeling. Vrouwen zijn ook bijna twee keer zo vaak dader als mannen in het geval van huiselijk geweld. Het ergste is nog dat deze vrouwelijke daders gezamenlijk de zorg hebben over 1,3 miljoen kinderen.

Eén op de zeven vrouwen is dader van huiselijk geweld, van mishandeling tot moord, tegenover één op de negen mannen. Naar ratio zijn vrouwen nu eenmaal vaker geneigd tot geweld. Ook de mate van geweld is hoger: waar ongeveer 50% van de mannen zware mishandeling toepassen, gaat het bij vrouwen om 75%. En toch krijgen vrouwen gemiddeld veel lagere straffen voor exact hetzelfde misdrijf als mannen. Er is één hele simpele oplossing hiervoor: gelijkwaardigheid voor mannen en vrouwen. Dat feministische lobbygroepen dit tegenwerken, zegt meer iets over de extreme ideologie binnen die groepen. Waarom mogen die verenigingen eigenlijk nog bestaan met alle desinformatie die ze verspreiden over vrouwen? Dat lijkt me nu een goede overpeinzing voor deze maand…

Drs. Armand Sag

Historicus en turkoloog

www.armandsag.nl