Hollanda ve Avrupa Birliği Ülkeleri, Beyaz Yakalı ve Kravatlı "İş Gücü Göçü" İstiyor


  • Kayıt: 17.04.2024 18:34:47 Güncelleme: 17.04.2024 18:34:47

Hollanda ve Avrupa Birliği Ülkeleri, Beyaz Yakalı ve Kravatlı "İş Gücü Göçü" İstiyor

Nejat SUCU

Hollanda'da solcu Halk Gazetesi'nde yer alan habere göre, mültecilerin kendi bölgelerinde kalmaları ve Türkiye ve Arnavutluk gibi AB ile sınır komşusu ülkelerde maddi yardım yapılması öneriliyor.

Haberde, Hollanda Meclisi'nin çoğunluğunun Avrupa Birliği dışında yardım ve iskan edilmelerine yanaş olduğu belirtiliyor.

Peki neden mülteciler Avrupa'ya gelmek istiyor?

Gün geçmiyor ki, ülkesel ve bölgesel çatışmalar ve savaşlar başlamasın. Filistin ve Suriye'de olduğu gibi savaşlar şehirleri ve yerleşim merkezlerini yerle bir ettiği gibi ekonomik faaliyetleri de yok ediyor. İnsanın kendi öz vatanında yaşam güvencesi ve yaşam geleceği yok ediliyor. Bu nedenle yurt dışına ve acı vatan Almanya'ya muhtaç ediliyorlar.

Neden gelmesinler Avrupa'ya? Avrupa'da karnının tok olarak yatabilme, güven, sağlık ve bakım hizmetlerinden faydalanma imkanı var. En önemlisi ise, çocuklarının eğitim yapabilme imkanı ve özgürlüğü de var.

Ne kadar kapıları kapatsak, tel örgülerle sınırları örsek, Berlin Duvarı gibi duvar çeksen, adına göçmen işçiler mi, misafir işçiler mi, Savaş mağdurları, İklim göçmenleri, mülteciler mi, ne dersek diyelim Avrupa'ya gelmeye devam edecekler. Yeni çıkarılan engelleyici yasalar ve tedbirlerle belki sınırı kılmak mümkün ama, tamamen mülteci akımını durdurmak mümkün gözüküyor. 2024 ve 2025 yıllarında Hollanda'ya gelecek mültecilerin iki katına çıkarak 78 bin mülteciye ulaşması beklenmekte.

Bilgi Göçmenleri / Kennismigranten WELKOM?

Sosyo Ekonomik ve Siyasi Etkenler

Gün geçmiyor ki Orta Doğu, Asya, Uzak Doğu, Latin Amerika ve Afrika'da sosyal, siyasi, etnik, dini ve ekonomik çalkantılar, krizler ve savaşlar olmasın. Orta Doğu, Uzak Doğu ve Latin Amerika hakları ülkelerin yerüstü ve yeraltı zenginliklerinden pay alamıyorlar.

Kapitalizmin en önemli 3 kazancı:

Krizlerden ve savaşlardan serbest Pazar ve Kapitalist ekonomilere bağlı ülkelerin iki kazancı bulunmakta. Birincisi yıkılan ülkeye, savaşa, iç savaşa ve komşu ülkeye silah satmak ve savaştan sonra yeniden yapılanan ve yapılan o ülkeye elinde kalan artı değeri (overproductie) pazarlamaktır. Üçüncüsü ise, Artı değer, silah ticareti ile ellerinde kalan Dolarları ve Euro'ları faizi ile fakire satarak, fakirin ayağında bulunan Dona kadar ortak olmak. Böylece savaşlardan yüksek düzeyde kar elde eden Kapitalist ekonomik sistemer krizlerinden geçici olarak kurtularak sistemin devamını sağlıyor ve ömürlerini tazeliyorlar.

İkinci önemli ekonomik olgu ise?

Bilim ve bilgi göçünü hızlandırarak, kendilerinin yetiştiremediği beyinlere ve üstün zekalara sahip olabilmekteler. Böylece Kapitalizmin var olan üstün bilgi, beceri ve kapital üstünlüğünün devamı sağlanıyor.

Hollanda'da göçmen kökenli çalışan ve hizmet veren bilim adamlarının, yüksek düzeyde kalifiyeli araştırmacıların ve öğretim görevlilerinin oranı yüzde 50'leri geçmiş bulunmakta.

Belirli dolgun bir aylık ve kazançla Hollanda'ya gelen Bilgi göçmenlerine (Kennismigranten) yasal engel olmadığı gibi, yasalarla kolaylık ve teşvik var. 3 yıl boyunca vergi indirimden faydalanarak daha fazla net kazanç sağlıyorlar.

Nasıl olur da Hollanda yenilik, buluş, bilim ve en inovasyonda dünya dördüncüsü olur? Nasıl olur ki tarımda ihracatı 128 milyar euro yu aşar?. Tarım ürün ticaretinde Hollanda Amerika'dan sonra dünya ikincisi.

Neden olmasın, belirli bir bilgi ve araştırma öncülüğüne sahip olursan ve fakir ülkelerin yetişmiş beyinlerinden faydalanırsan, elektrikli Traktör ve uçan Tomofil de yaparsın. Olur olu bal gibi olur.

Bir de insanın en zaaf yönü olan lüks ve rahat yaşamı gayet doğal olarak Müslümanların ise severek gönülden Kapitalizme ve Emperyalizme teslim olmaları değil mi?

Saygı ve sevgilerimle hoşçakalın.