Aslında Hollanda İnsanların iç dünyasına da hitap etmiş


  • Kayıt: 20.10.2021 09:33:03 Güncelleme: 20.10.2021 09:33:03

Aslında Hollanda İnsanların iç dünyasına da hitap etmiş

Ebubekir TURGUT

Hollanda Merkezi İstatistik Bürosu ( CBS ) verilerine göre; Hollanda’da 2005 yılındaki toplu tutuklu ve hükümlü sayısı 50 bin 650 iken, 2019 yılında 33 bin 60’a düşmüş bulunmaktadır.

Bunun yanında Faslılarda tutuklu ve hükümlü sayısı 2005 de toplam 5140 iken, 2019 toplam Faslı tutuklu ve hükümlü sayısı 4 bin 50’ye düşmüş bulunmaktadır.

Türkler’ de ise, 2005 yılında tutuklu ve hükümlü sayısı 2750 iken, bu sayı 2019’da 1730’a düşmüş bulunmaktadır. Yani azımsanmayacak oranda Müslüman mahkûm var.

Hollanda hapishanelerinde din adamları asırlardır görev yapıyorlar.

Önceleri sadece Protestan ve Katolik inancına göre yürütülen bu hizmetlerin içeriğini dinî cemaatler belirliyor du.

“Din ve devlet işlerinin ayrı olması sebebiyle devlet bu konuya nasıl müdahil olabileceğini şöyle çözüme bağlamış; Müslüman mahkûmlara yönelik manevi rehberlik hizmetlerinin maddi imkânı devlet tarafından sağlanır, fakat içerikle ilgili konular bir atama organına bırakılır.” Müslüman mahkûmlara yönelik hizmetlerin içeriğinden sorumlu olan kurum, Hollanda İslam Konseyi (CMO).

"İslami manevi rehberlik hizmetleri" ülkede 90’lı yıllarda başlamış. Önceleri bu hizmetleri verenler için belli bir bütçe ayrılmış; ancak kurumsallaşma sürecinin 2008’de tamamlanmasıyla hapishane imamları memur statüsüne geçmiş. 50'yi aşkın din görevlisinin Hapishanelerde görev yaptığı belirtiliyor.

Yalnızlaşmaya Karşı Hollanda Hükümetinin Çabaları…

Hapishaneler dışında Hastanelerde manevi rehberler bulunmakta. Bunun yanında devlet, yalnızlık sorunu yaşayanları da dikkate alarak onlara yönelik çalışma başlattı.

Hollanda hükümeti bu hükümet döneminde ‘yalnızlaşma’ sorununa karşı yeni bir politika geliştirdi. Yalnızlaşmaya karşı ister yaşlı ister genç olsun, kişilerin desteklenmesi için göreceli olarak büyük bir kaynak tahsis etti. Bu kaynakla, Hollanda çapında merkezler oluşturulmakta. Bu merkezlerin ismi ise ‘yaşam sorusu merkezleri’ olarak isimlendirilmektedir. Bu merkezlerde ‘manevi rehberler’ istihdam edilmektedir veya akredite edilmiş manevi rehberler bulundurmaktadır.