Nejat Sucu Yazdı: Hollanda’da Verileri Koruma ve Saklama Kanunu ve Sosyal Güvenlik İçin Önemi


  • Kayıt: 29.04.2022 17:39:04 Güncelleme: 29.04.2022 17:39:04

Nejat Sucu Yazdı: Hollanda’da Verileri Koruma ve Saklama Kanunu ve Sosyal Güvenlik İçin Önemi

Nejat SUCU

Sosyal Hizmetler Danışmanı

Hollanda’da bulunan bütün kurum, kuruluş, finans, özel ve tüzel olarak faaliyet gösterenlerde bilmediğimiz kadar verilerimiz, bilgilerimiz ve belgelerimiz bulunmaktadır.

Doğumdan başlayan ve mezara kadar uzanan uzunca bir yoldur yaşantımızda kesintili ve kalıcı bir birikimin toplamadır veriler, bilgiler ve belgeler. Aslında oldukça çok geniş bir konu ve mevzuattır. Onlarca kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, tüzükler, tebliğler, kararnameler ve belediyelerin kendi Meclis kararları olan uygulama oldukça karışık olan “Vatandaşın verilerini, bilgilerini korumak ve saklamaktır“.

1.Ne kadar süre saklamak gerek ?

Aslında Genel bilgi ve verileri koruma yasasında belirli bir süre bulunmaktadır. De Algemene Verordening Gegevensbescherming en Uitvoeringswet (AVG).

Yasalarda en az saklama süresi belirtilmiş olup, bu saklama süresi Anayasa “het Burgerlijk Wetboek), Vergi yasası, Ticarie ve finans kurumları için belirlenmiştir) ( de belastingwetgeving of de wetgeving die speciaal voor financiële ondernemingen geldt (Wet Financieel Toezicht).

1.1 İlk önce birey ve vatandaş kendi sorumludur

İlk önce kendi bilgi ve verilerimizi saklama ve koruma sorumluluğu bizlere bireye ve vatandaşın kendisine aittir. Mevzuatlarla düzenlenmiş süresiz ve süreli koruma ve saklama yükümlülüğü bulunan kurumlarda vardır.

1.2 90’lı yıllar ve Hollanda’nın dijitalleşmesi

Bilgisayar, bilgisayarla dijital ortamda saklama ve kayıt altına alma olanağı 90 ‘lı yıllarda güncellik kazandı. Bu dönemde milyarlarca bilgi ve belge dijital saklama sistemine yerleştirildi. Tabii ki bunun yanında milyarlarca orijinal belge ve döküman ise bir daha sahip olunmayacak bir şekilde yok edildi.

2. Bilgi ve veri devrimi gerçekleşti

Verilerin saklanması ve korunarak belirli süresi bulunmaktadır. Bu bilgi ve verileri saklama 1 gün. 1 ay, 1 yıl dan başlayarak 20 yıla kadar saklama süresi ve kanunen hükümlülüğü olan kurumlar ve kuruluşlar bulunmaktadır.

Bankaların bilgi ve kayıtlarını saklama ve koruma süresi ve pozitif saldo ‘yu ödeme süresi 20 yılı bulmaktadır.

Diploma ve tamamlanan eğitimler 1995 yılından itibaren temin etmek mümkündür. Ondan önce alınan bazı diploma ve belgeleri temin etmek te mümkündür.

2.1 Hollanda Eğitim Bakanlığı Bilgi, Yetki ve Eğitim Bursları Kurumu.

Diploma kayıt - DUO diploma kwijt - DUO

2.2 Kaybolan emekli sandıkları hakkı ( verloren pensioenenrechten ) 

Bazen Emekli sandıkları bilgi bankasından olmayan hakkımızı, WWW.mijnpensioenoverzicht.nl web adresinden bulamadığımız zaman, o iş kolunda bulunan fonlardan var olabilecek hakkımızı DigidD ile araştırmak mümkündür.

3. Sosyal güvenlik bilgileri : www.uwv.nl 3 yıl ile 7 yıl arası. Emeklilik hakları, primleri ve bilgileri bir ömür boyu.

3.1 Sigortalı yıllar ve emeklilik sandıkları www.mijnpwnsioenoverzicht.nl

Çalışma ve hizmet yıllarını belirten Hizmet belgesinin temini: 

4- UWV Amsterdam’dan Sosyal Güvenlik Ankara Genel Müdürlüğü yapılan bir başvuru ile Hollanda’da toplam geçen sigortalı yılların ( Verzekerde tijdvakken ) ve toplam çalışma yıllarını belirten “Hollanda Hizmet Belgesini “temin etmek mümkündür.

4.1 Çalışma yıllarını belirten Hizmet belgesi örnek dilekçesi:

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Ziyabey Cad. No:6

06520 Balgat/ANKARA / TURKİYE

Konu : Hizmet belgesi ( TH – 205 )

Tarih : …../…../…….

Saygıdeğer yetkili,

Yurtdışı hizmet borçlanma işlemelerinin yapılabilmesi için, Hollanda’da çalışmış olduğum seneleri gösteren “ Hizmet Belgemin ( TH – 205 Belgesi ) , Sosyal Güvenlik Kurumu ‘u aracılığıyla Hollanda UWV Amsterdam Kurumu'ndan istenmesini ve adresime gönderilmesini saygılarımla arz ederim.

Adı ve soyadı ; İmza :

Hollanda vergi no ( BSN ) :

Doğum tarihim

Hollanda adresim : 

Bu konuda daha geniş bilgi için ; Sosyal güvenlik ve halk sigortaları hakkında bilgiler ; www.uwv.nl ve www.svb.nl

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK ) www.sgk.gov.tr .

5, E devlet / Kendi bilgi bankamız ( www.mijnoverheid.nl )

Buraya gerekli olan bilgi, başvuru, dilekçe ve tebliğler gelmekte olup. Hollanda hükümeti bilgi ve kayıt görevini yerine getirmektedir. Bu sayfaya bakmayan ve bilgi sahibi olmayanlar uğrayacakları zarardan kurumlar ve Hollanda Devleti değil, vatandaş kendisi sorumludur. Genelde bir e posta (Email ) adresi bağlantılı olup, gelen bilgi ve mektuplarımız anında e posta adresi ile bizlere bildirilmektedir.

6.Vergi verileri için gerekli olan saklama süresi www.belastingdienst.nl

6.1 Vergi, bilgi ve kayıtların saklanması en az 7 yıl

6.2 Kadastro / Mal, mülk ve konut ile ilgili en az 10 yıl ,

6.3 Belediyelerde nüfus kayıtları “ Beşikten mezara kadar “

Doğuşta başlayan kayıtlarımız mezarlığa kadar veya Türkiye’ye kesin dönüş yapıncaya kadar aktif kalmakta.

Hollanda Kurum ve yasaları ( Bescherming persoonsgegevens

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Hollanda yasaları ve kuralları :

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet basisregistratie personen (Wet BRP).

6.4 Borçların ve kredilerin kayıtlı olduğu kurum; Een BKR registratie is een bij het Bureau Krediet Registratie geregistreerde lening of tegoed.

Hollanda Ceza Hukuku, suç ve Kayıtlar 

Suç ve ceza alınan yıllara göre cezanın bitiminden sonraki yıllarda var olan kayıtların saklanması 5 ile 30 yıl arasında değişmekte. 

Bazen ölen kişinin ardından Suç dosyası ( Satafblad /strafbeschikking ) 12 yıl saklanabilmekte.

Örnek : 40 yıl ve daha fazla koruma ve hapis cezasından sonra 80 yıl boyunca dosyanın saklanma Suç ve alınan cezanın ağırlığına ve niteliğine göre toplam saklama süreleri değişmektedir.

Adli Sicil Kaydı Sorgulama ( VOG

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 

Hollanda’da bazı iş kollarında insan ve hayvanlarla çalışılan işlerde ( mens en dier ) işveren sizden Adli sicil kaydı sorguluma belgesi isteyebilir. Yapılacak ise gerekli olan VOG ‘u başvurusunda geçmişte işlenen ve kayıt altına alınan suç ve cezalar olumsuz etki yapabilir.

Devlet memurluğuna kabul edilmede işe alındıktan sonra, kişiye ait bireysel kimlik araştırması gerekli olabilmekte(Persoonlijkeidsonderzoek ). Yasalarla belirlenmiş olan araştırma genelde Ordu ve Polislik hizmetleri için uygulanmaktadır.

Bilgi bankalarından haber alma. 

Hollanda’da kurumların sahip olduğu bilgi bankalarından kurumlar Yasal çerçeve içerisinde ( De Koppelingswet Nisan 2003 ) bilgi alabilmektedir. Belediye kayıtlarının Hollanda Göç ve Göçmenler Dairesi (www.ind.nl ) ve Sosyal Sigorta Bankası ( www.svb.nl ) anında takip edebilmektedirler.

Bu konuya başlarken bu konunun bu kadar derin ve geniş olduğunu düşünmemiştim. Yine kendine özel bir yazım konusu oldu. Belliki geçmiş yıllarda bu konuda yeterli çalışmalarla karşılaşmadım. Platform Dergisi Ailesi olarak. Sizlere faydalı olabildiysek ne mutlu bizlere. Saygılarımla.