Azınlık Zenginliĝi ve Gelişmişlik..!


  • Kayıt: 23.06.2022 14:34:57 Güncelleme: 23.06.2022 14:34:57

Azınlık Zenginliĝi ve Gelişmişlik..!

Nejat SUCU

Dünyamızda hemen hemen her ülke, kendi, etnik, din, inanç, bölge, kültür, politik ve çeşitli yaşam biçimleri ile yüzlerce azınlık gruplarına sahiptirler. Bu azınlıkların toplumsal yaşama katılmaları, mili gelirden pay almaları o ülkede var olan ekonomik ve politik sistemin sunduĝ olanaklara baĝlıdır. Azınlıkları zenginlik olarak deĝerlendiren ülkeler refah ve barış içinde yaşamaktadırlar.

Çoĝunluk olmak, çok hakka sahip olmak deĝildir..!

Her ülkenin yönetiminde var olan iktidarlar veya belirli bir etnik grubun hakimiyeti kendi etrafında var olan etnik azınlıkları ne derece eşit ve yasal haklarını vermesine baĝlıdır. Etnik grupların ekonomik sisteme katılarak uyum saĝlaması ve milli gelirden pay alması o ülkenin zenginliĝine, rengine, demokrasi gelişimine çok önemli katkılar saĝlar.

Bulgaristan örneĝi

Hepimiz hatırlarız yıllar önce 1989 yılı yazında arabamla Bulgaristan üzeri Türkiye’ye giderken binlerce Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının Türkiye'ye göçü ve yollardaki At arabaları ile bana Balkan Savaşlarındaki büyük göçü hatırlatmıştı. Çünkü dilleri, soyadları, dinleri yasaklanmıştı ve yaşam hakları ellerinden alınmıştır. Ya şimdi;

Türk kökenli Bulgaristan vatandaşları veya kendini Türk kökenli kabül eden kendi politik partileri Hak ve Özgürlükler Hareketi ( HÖK) Bulgaristan Ulusal Meclisinde 33 milletvekili ile temsil ediliyorlar. Türk kökenli onlarca belediye başkanı var. Belediyelerinin web sayfasının yasaklanan Türkçe‘nin Türkçe’si var. Birkaç yıl önce Avrupa Parlamentosu ziyaretimde, Bulgaristan Vatandaşı Türk kökenli Avrupa Parlamentosu üyelerini ve çalışanlarını görmüştüm.

Bu olumlu gelişmeler Bulgaristan'ın Avrupa Birliĝine üye olmasını ve o ülkede her türlü, Türkü, Pomak’ı, Çingene’si, Arnavut’u ile birlikte barış içinde yaşamasını saĝladı. Bugün Bulgaristan'da yaşayan vatandaşların kişi başına düşen milli gelir $ 10 bin doları aşmış bulunmakta. Bu bir zenginlik deĝil mi?

Ayrımcı azınlıklar

O ülkede var olan azınlıkların hakları ve katılımları gözetilmiyorsa, toplumsal uyum ve ekonomik faliyetlere katılmıyorsa milli gelirden pay alamayan o azınlık grupları zaman içerisinde dışlanarak fakir ve kendi içinde yaşayan bir grup haline dönüşür. Zamanla bu grubların kendilerinin ayırımcı bir statüye sahip olduklarını görürüz.

Hollanda Türk göçmen azınlıĝı

Misafir göçmen işçiler iken yerleşik yaşama geçen, çocuklarının doktor, avukat, memur, polis ve asker olduĝu bir Türk göçmen toplumu görmekteyiz. Hollanda toplumu her ne kadar ayrımcılıkla mücadele etsede, ayrımcılık, dışlama, milli gelirden pay alamama Hollanda’nın bir gerçeĝi.

Son aylarda Hollanda kabinesi Vergi dairelerinde var olan fişleme skandalından sonra, Hollanda’da kurumsal ayrımcılığı resmen kabul etti. İnşallah arkasından geçerli olan tedbirler, yaptırımlar gerçekleşir.

Hak ve özgürlükler bedava yan gelip yatarak kazanılmıyor. Katılım ve toplum içinde yer alabilmek belirli beceri ve bilgiyi gerektiriyor. Başarmak için Hollandalı 8 saat çalışırsa bizlerin 16 saat çalışması gerek. Yeni nesil bu yeni beceri ve bilgiye sahip olabilecek güçte. Onun için Türk göçmenleri ve Hollandalı hemşerilerimizin hep birlikte mutluluk içinde yaşamalarına bir engel yok.

Hoşçakalın.