Hollanda Çalışılan İş Sektörüne Bağlı İşveren Emekli Sandıkları Hakkında Çok Sorulan Sorular ve Cevapları


  • Kayıt: 24.06.2022 15:53:54 Güncelleme: 24.06.2022 15:53:54

Hollanda Çalışılan İş Sektörüne Bağlı İşveren Emekli Sandıkları Hakkında Çok Sorulan Sorular ve Cevapları

Nejat Sucu

Önsöz

Hollanda iş koluna bağlı İşveren emekli sandıkları sigortalarının toplamı her işverenin kendi Emekli sandığı fonu olmak üzere sayıları 20 bini geçmekteydi. Yıllar önce var olan Emekli sandıkları ( Pensioenen) sigortalar birleştirilerek, sigorta, dernek, kooperatif, vakıf ve bir federasyon çatışı altında birleştirilerek sayıları birkaç yüze indirildi.

Son yıllarda Hollanda’ya geldiğimiz günden bu yana var olan haklarımızın yanında, birde Hollanda Emekli İşveren sigortalarından biriktirilen hakkımızın alınmasında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadığımız bizlere gelen sorularla anlaşılmakta.

Her ne kadar çok bir geniş konu olsa da ,bizler genel hatları ile kısa ve öz bilgiye ulaşmanızı amaçladık.

1.Ne kadar ve hangi fonda hakkımızı nasıl öğrenebiliriz?

Tahsis talep, beyan taahhüt belgesi ve Gelir/aylık/ödenek talep belgesi. Aylık ve yıllık ödenen kazanç belgeleri, sözleşmeler ve pansiyon fonlarından gelen bilgi ve mektuplardan.

Tam olmamakla birlikte Hollanda hükümeti Hollanda’da çalışanların biriktirmiş bulundukları Emeklilik haklarını bir bilgi bankasına toplamış bulunmakta. Her ne kadar tam olmasa da iyi bir kaynak . Bizlere ait olan kendi Dijital giriş ve E - devlet kodumuz olan DİGİD’ mizle www.mijnpensioenoverzicht.nlweb adresinden bilgilerimize ulaşmamız mümkündür

Son yıllarda Pansiyon fonları bizleri, ikamet adresimizde veya E posta adresimize

(E-mail )bilgilerimiz göndermektedir.

2.Birden fazla Emekli aylığı alabilir miyim?

Emekli yaşına gelindiği zaman Hollanda Halk sigortası olan AOW Emekli aylığı almamız mümkündür. Alınan Emekli aylığının yanında Emekli sandıklarından birden fazla birikmiş olan Emekli sandıklarından var olan hakkımızı almamız da mümkündür.

3.Benim İşsizlik ( Werkloosheidswet/WW ) Hastalık ( Ziektewet / ZW ) ve Malullük ( Arbeidsongeschiktheid / WIA) süresince, pensioen ödeneğim devam etmesi gerekmez mi ?

3.1 İşsizlik ödeneği ( WW )

1.1.1973 tarihinde kurulan Fon “FVP “Stichting Financiering Voortzetting Pensiioenenverzekering “40 yaşında ve 1-1- 2011 tarihine kadar issiz olanların başvurmaları durumda Pensioen ödeneklerinin birikiminin (opbouw pensieoenen ) devamını sağlıyordu. 2014 yılında bu fon ve devamı fon uygulamadan kaldırılmış bulunmaktadır,

3.2 Hastalık ödeneği ( ZW )

Genelde var olan sözleşme, Toplu iş sözleşmesi uyarınca var olan Emekli sandığı hakkı azami 2 yıl devam edebilir. İşverenin sunmuş bulunduğu Toplum İş Sözleşmesi de ( CAO ) bu konuda belirleyici olmaktadır.

3.3 Malülüllük ödeneği (WIA )

WIA geen pensioenopbouw. Malullük durumunda Emeklilik sandığı ödeneği devam etmez. Var olan anlaşmalara ve sigortalara bağlı olarak Wia – hiaatverzekering’e sahip olanlar belirli bir ek aylık alabilmek mümkündür.

4.Kücük birikmiş olan Emekli sandıklarını toplamını alabilir miyim ?

Evet. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren birikmiş olan ve bir yılda alacağımız Pansiyon aylığı brüt 520,35 avro’yu geçmiyorsa , biriken hakkımızı toptan almamız mümkündür.

6.1 Birikmiş küçük pansiyon hakkımızı diğer fonlarla birleştirmek 

Var olan biriken pansiyon hakkımızı ( Waardeoverdracht pensioen ) bir diğer fona aktarmamız mümkün olup, pansiyon fonu itiraz etme ve belirli bir işlem ücreti sorma hakkına sahip değildir.

5. Birikmiş olan ve alınamayan haklarımız var mı ?

Kesinlikle başvuru yapılmayan ve bilinmeyen haklarımızın olduğu kesin. Hollanda genelinde var olan alınmayan Emekli pansiyon hakları 800 milyon avro’yu geçmiş bulunmaktadır.

6. Ödenen Emekli sandığından, vergi ödememiz gerekli midir ?

Hollanda da, ikamet eden ve Emeklilik pansiyon aylığını Hollanda’da alanlar için Hollanda vergi rejimi geçerlidir. Hollanda Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti arasında “Çifte vergilendirmeyi engellemeyi amaçlayan sözleşmeye göre “Türkiye’de yaşayan ve Türkiye’de vergi mükellefi olanlar; Pansiyon ödenekleri için Hollanda’da vergi ödemelerine gerek yoktur. Yalnız, Hollanda Vergi Dairesine zahmetli bir başvuru olan,

Vergi iadesi formunu “Aanvraag vrijstelling van loonheffing “ Heerlen’da bulunan Hollanda Vergi Dairesi ( Belastingdienst / kantoor Buitenland ) tarafından onaylanması gerekmektedir. Daha sonra brüt alınan Emekli sandığı ödeneği Türkiye’de net olarak ödenir.

7.Babamın ve annemin emekli sandığı ödeneğini alabilir miyim ?

Hollanda’da var olan Emekli sandığı ( Pensioen ) ve Emeklilik ödeneklerini (AOW ) hak sahibinin ölümümden sonra bekar ve dul kız çocuklarının belirli bir ödenek almaları yasal olarak mümkün değildir.

8. Emekli sandığı ödeneği hakkı, vefat eden eşlerden geride kalanlar faydalanabilir mi ?

Vefat eden eşin Emekli sandığı hakları geride kalan reşit olmayan çocukları ve eşlerin faydalanması Pensiyon Dul ve yetim aylığı ( Weduwe en wezen uitkering ) almaları mümkündür, Hoş ve güzel kalın.